Välkommen till
Åberg&CO!

Behöver du och din salong fler kunder?
Jag hjälper salongsägare att få fler kunder till sitt team, genom bättre kommunikation på salongen. Så omsättningen ökar för teamet.

Första steget till ditt bästa team!

Vill ni vara DET sammansvetsade teamet? Det team där "alla" vill jobba och där det finns glädje, gemenskap, mål och visioner om framtiden? Det team där omsättning & mål uppnås? Då har vi mycket att prata om!

Jag lovar att jag kan ge dig verktyg att kommunicera effektivare med ditt team, som skapar en motiverad och passionerad personal!

Ledarskap
Bli tydligare i ditt ledarskap

Var den ledare som med tydligt ledarskap sätter visioner, mål, förväntningar och genom feedback, tillit och glädje når bästa reslutat.

Utveckling
Sätt gruppens delaktighet i fokus

Alla mår och levererar bättre av att vara delaktiga, känna tillhörighet och ansvar. Ge din grupp dessa redskap att utvecklas!

Coaching
Vi coachar individuellt

Hjälper dig att våga utmana ditt liv och ge dig verktyg att göra skillnad för dig. Kanske är det att våga byta karriär och liv helt?

Livet blir aldrig bättre än kvalitén på dina kommunikationer